BÍ MẬT NHÓM CHỦNG VÂN TAY WT – WS

 • TÍNH CÁCH:
 • Tính chủ kiến nhân cao, không dễ dàng bị tác động.
 • Biết cách để đạt được mục tiêu, chủ động trong công việc.
 • Khả năng nhận thức tập trung cao.
 • Phong cách giao tiếp bộc trực, đi ngay vào vấn đề .
 • Thích người khác lắng nghe và tuân thủ sự sắp xếp của mình
 • Không thích bị ép buộc để làm bất cứ điều gì.Lời Khuyên: Thuyết phục họ nhẹ nhàng hiệu quả hơn ép buộc.
 • PHONG CÁCH GIAO TIẾP:
 • Phù hợp phong cách giao tiếp dân chủ, mang tính xây dựng nhiều hơn chiều hướng áp đặt.
 • Thuyết phục nhẹ nhàng và hiệu quả hơn là ép buộc.
 • Nên nhắc nhở ít, không nên nhắc nhiều. Tạo website này giúp khách hàng hiểu thêm nhiều thông tin.
 • PHÁT TRIỂN BẢN THÂN:
 • Nên phát triển thêm tính kiên nhẫn, khả năng thích ứng với môi trường.
 • Cống hiến, định vị lãnh đạophát triển nhận thức từ trải nghiệm.
 • Học thêm kỹ năng thiết lập quản mục tiêu (Nguyên tắc SMART) để giúp phát huy lợi thế của bản thân và dễ dàng đạt được sự thành công trong công việc.
 • Đối với trẻ em: Khuyến khích và tạo động lực cho trẻ mỗi ngày để trẻ có thể học hỏi từ thất bại, nhận ra thất bại, mạnh mẽ và dũng cảm hơn khi đối mặt với thất bại.
 • CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG:

MỤC TIÊU DỰA TRÊN ĐỘNG LỰC

Leave Comments

0903.891.839
0903891839