Khóa học Quản trị tài chính cá nhân – Đầu tư BĐS

Trong sự phát triển kinh tế của một quốc gia cũng như sự khủng hoản tài chính trên toàn cầu đâu đó có mối liên hệ với Chiến tranh tiền tệ. Một công cụ ảnh hưởng rất nhiều đến sự phồn thịnh và suy thoái của một quốc gia. Như chúng ta đã biết quốc gia Nhật Bản đã phát triển và phồn thịnh từ những thập niên 1960 đến 1989 và sau đó bị khủng hoản; Thập niên 1990 và 2000 thì một số quốc gia khác cũng phát triển vầ phồn thịnh như Singapore, Trung Quốc,… Nói đến sự phát triển kinh tế của một quốc gia là nói đến sự tăng trưởng mạnh thị trường Chứng khoán và Bất Động Sản trong vòng 20 năm.

Còn Việt Nam chúng ta thì từ năm 2005 đã có sự phát triển đến ngày hôm nay và trong tương lai gần sẽ có những cơ hội gì trong thị trường Chứng Khoán và Bất Động sản.

Để giúp cho các bạn trang bị kiến thức về kinh tế tài chính thế giới và Việt Nam cũng như đón nhận những cơ hội và thách thức với sự chuyển mình của Việt Nam trong giai đoạn sắp tới. Đội ngũ chuyên gia công ty Sgen Education sẽ mang đến cho các bạn khóa học “Quản trị tài chính cá nhân – Đầu Tư  BĐS”.

Lợi ích khóa học mang lại:

  • Phân tích được tình hình kinh tế trong nước và trên thế giới giúp việc ra quyết định đầu tư hiệu quả.
  • Trang bị phương pháp giao dịch trên thị trường chứng khoán để giúp bạn tạo đòn bẩy tài chính.
  • Phân tích dự án Bát Động Sản và chọn thời điểm mua vào hợp lý.
  • Trải nghiệm giao dịch chứng khoán, Bất động sản trên trò chơi ảo Cashflow của Robert T.Kiyosaki giúp bạn ra Quyết định đầu tư va Quản trị rủi ro một cách hiệu quả trong thị trường thực tế.

Liên hệ với chúng tôi ngay, đội ngũ chuyên gia tư vấn của Công ty SGEN EDUCATION để ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ – Được tư vấn và giúp đỡ kiến thức về Thần số học định hướng sự nghiệp và công nghệ sinh trắc học dấu vân tay, một công cụ tuyệt vời trong ngành giáo dục và tâm lý học trên thế giới.

Leave Comments

0903.891.839
0903891839